select

Menadžment kvaliteta

Politika integrisanog sistema menadžmenta

Gudmark Group d.o.o. Šabac, vrhunskim kvalitetom proizvoda, pouzdanim i bezbednim poslovanjem postiže visoku konkurentnost, efikasnost i održivi uspeh.

Gudmark Group d.o.o. Šabac, je proizvođač boja i lakova koja nudi jednostavna i ekološka rešenja za zaštitu i dekoraciju različitih površina u enterijeru i eksterijeru.

U skladu sa svojom vizijom, misijom i strategijom doneli smo Politiku integrisanog sistema menadžmenta, kojom iskazujemo svoju opredeljnost da kroz naše poslovanje pokažemo da smo pouzdani, profesionalni i inovativni.

U svom radu primenjujemo Integrisani sistem menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu, usklađen sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, SORS 9000/14 i SORS 9423/18.

Ciljevi integrisanog sistema menadžmenta

 • zadovoljstvo korisnika kvalitetom proizvoda uz poštovanje svih ugovorenih zahteva;
 • uspostavljanje i negovanje partnerskih odnosa sa korisnicima, isporučiocima i svim drugim zainteresovanim stranama, u cilju stvaranja novih vrednosti i obostranog poverenja;
 • poštovanje svih važećih zakonskih propisa, zahteva životne i radne sredine, kao i svih drugih tehničkih preporuka i pravila dobre prakse;
 • zaštita životne sredine kroz sprečavanje zagađenja, smanjenje potrošnje energije, smanjenje proizvodnje otpada i očuvanje prirodnih resursa;
 • neprestana briga o zdravlju i bezbednosti svih zaposlenih i angažovanih radnika, kroz stalnu kontrolu procesa i razvoj prevencije;
 • stalno praćenje i upravljanje rizicima u radnoj i životnoj sredini, kako bi se mogućnost udesa svela na minimum;
 • težnja ka razvoju i unapređenjima u oblasti poslovanja u skladu sa svetski priznatim tehnikama;
 • neprekidno poboljšavanje efektivnosti sistema menadžmenta i učinaka poslovanja.

Direktor i najviše rukovodstvo „Gudmark Group“ d.o.o. Šabac je odgovorno za dosledno sprovođenje ove Politike i njenu promociju kroz doprinos svih zaposlenih i angažovanih radnika.

Standardi sistema menadžmenta

Upravljanje kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, kao integrisan sistem deo je ukupnog menadžmenta u Kompaniji GUDMARK GROUP doo. Primena svetskih standarda kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednošću na radu, za nas je deo poslovne filozofije. Kvalitet u bilo kom obliku nema alternativu.

Kompanija GUDMARK GROUP doo, Šabac je uspostavila, primenjuje, dokumentuje, dosledno sprovodi i unapređuje efikasnost i efektivnost integrisanog sistema menadžmenta koji povezuje sve elemente poslovanja u jedinstven i celovit sistem upravljanja procesima u organizaciji u skladu sa ciljevima iskazanim u Politici kompanije.

Integrisani sistem menadžmenta usklađen je sa zahtevima standarda:

 • SRPS ISO 9001:2015 Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi
 • SRPS ISO 14001:2015, Sistemi menadžmenta životnom sredinom — Zahtevi sa uputstvom za korišćenje
 • SRPS OHSAS 18001:2008, Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – Zahtevi
 • СОРС 9000/14 – Zahtevi za obezbeđenje kvaliteta u procesu realizacije proizvoda
 • SORS 9423/18 - Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za vazduhoplovnu, kosmičku i odbrambenu industriju

Sertifikate možete pogledati ovde:

Kolačići

Ova veb-stranica koristi kolačiće kako bi Vam omogućila korisnički prilagođeno iskustvo. Za više informacija o kolačićima i podešavanju kolačića pogledajte ovde