select

Istorija kompanije

U saradnji sa italijanskom firmom VENEZIANI ZONCA izgrađena je i puštena u rad Fabrika boja i lakova u Šapcu sredinom 1975. godine. Prvo kao pogon, a zatim kao OOUR-a Fabrika za proizvodnju boja i lakova u okviru RO ''Zorka''-''Prerađivačka hemija''.

Dana 9.2.1981. godine je upisana kod Trgovinskog suda u Valjevu kao RO za proizvodnju boja i lakova ''Zorka'' –‘’Boje i lakovi'' sa p.o. u okviru SOUR-a ''Zorka'', Šabac, da bi 1.8.1989. godine usled izmena zakonskih propisa, došlo do promene oblika organizovanja, te se u registarskom sudu upisuje kao Društveno preduzeće ''Zorka''-''Boje i lakovi'', koje je poslovalo u sastavu Složenog preduzeća HI ''Zorka'' Šabac.

Kao takvo, posluje do 8.7.1991. godine, kada je istupilo iz sastava Složenog preduzeća HI ''Zorka'' – Šabac i organizovalo se kao Deoničarsko društvo u mešovitoj svojini za proizvodnju boja i lakova ''Zorka-Boje i lakovi'' Šabac. 13.4.1995. godine iz marketinških razloga menja naziv firme u ''Zorka-Boje'' Šabac, sa istim oblikom organizovanja.

Zbog usaglašavanja sa Zakonom o preduzećima dana 6.3.2000. godine transformiše se u Akcionarsko društvo za proizvodnju boja i lakova ''Zorka-Boje'' Šabac.

Usvajanjem Zakona o privatizaciji, Preduzeće je pristupilo sprovođenju privatizacije, te je po izvršenoj prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije, 11.7.2002. godine privatizovano.

“Zorka-Boje” a. d. od 1.1.2005. godine menja ime u “ZORKA COLOR” a.d., a u decembru 2010. menja pravnu formu u ’’ZORKA COLOR’’ D.O.O.

U junu 2011. godine ’’Zorka Color’’ je prodata firmi ''Tikkurila'' – Finska, koja je na taj način postala vlasnik brenda, tržišta, opreme i zaposlenih ’’Zorka Color’’-a.

U decembru 2017.godine ''Tikkurila'' – Finska je prodala svoje poslovanje lokalnom menadžmentu. Fabrika od 16. 1. 2018. godine nosi ime ''Gudmark Group'' doo, Šabac.

Kapacitet fabrike je na početku iznosio 600 t godišnje antikorozionih premaza i 500 t godišnje kitova, a prve godine je proizvedeno samo 297 t. Već 1983. godine proizvodni kapacitet je povećan na 6000 t godišnje.

Proizvodni kapacitet, uvođenjem MIX sistema i novih proizvodnih linija, je povećan na preko 20000 t, a proizvodnja se obavlja na savremenoj opremi koja je proizvedena u zapadno - evropskim zemljama.

Kolačići

Ova veb-stranica koristi kolačiće kako bi Vam omogućila korisnički prilagođeno iskustvo. Za više informacija o kolačićima i podešavanju kolačića pogledajte ovde