select

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu "Uslovi") odnose se na vas koji želite da pristupite i koristite gudmarkgroup.com sajt ("Sajt"). Da biste koristili Sajt, treba da se pridržavate Uslova kao što je opisano u nastavku. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima i Politikom Privatnosti, nemate pravo da koristite sajt.

Gudmark Group d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni prava korišćenja Sajta, njegov sadržaj i usluge. Gudmark Group d.o.o. zadržava pravo da izvrši takve promene, a vi ste odgovorni da pregledate Uslove u određenim intervalima. Ukoliko nastavite da pristupate Sajtu nakon takvih promena, smatraće se da ste time prihvatili izmenjene Uslove.

Neovlašćeno korišćenje

Nemate pravo da menjate, prenesete ili prodajete bilo koju informaciju, podatak, softversku aplikaciju ili uslugu dobijenu na Sajtu, niti da date bilo kakvo pravo na njihovo korišćenje. Nemate pravo da koristite usluge dobijene na Sajtu na neprihvatljiv, uvredljiv ili nezakonit način, na primer slanjem neželjene pošte, lančanih poruka, ili za druge slične svrhe distribucije, niti za uznemiravanje trećih lica, niti da koristite lažni identitet ili e -mail adrese ili na drugi način davanje pogrešnih informacija u vezi svog identiteta ili izvora poruke. Ne smete da koristite Sajt da bi oklevetali Tikkurilu ili njene podružnice ili partnere.

Pristup i Sadržaj Sajta

Gudmark Group d.o.o. zadržava pravo da ograniči pristup sajtu, ili da napravi tehničke i druge promene u načinima rada. Gudmark Group d.o.o. zadržava pravo, ali ne i odgovornost, da prati sav materijal koji se nalazi na Sajtu, da komentariše, prenese ili ukloni bilo kakav materijal koji se smatra uvredljivim ili nezakonitim ili na drugi način suprotan ovim Uslovima.

Prava intelektualne svojine

Ovaj sajt je pod zaštitom zakona o intelektualnoj svojini, međunarodnim ugovorima i sporazumima (IPR). Gudmark Group d.o.o. zadržava prava na imena i simbole vezane za Gudmark Group d.o.o. proizvode i usluge na Sajtu, bez obzira da li su zaštićeni žigom ili dizajnerskim pravom, autorskim pravima ili na drugi način. Nemate pravo na bilo koji način da koristite bilo koji Gudmark Group d.o.o. znak, dizajn ili element zaštićen autorskim pravima ili na drugi način, ili sličnih elemenata u vlasništvu bilo kog trećeg lica, koji se nalaze na sajtu.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Sajt nije obezbeđen nikakvom garancijom. Štaviše, Gudmark Group d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav prekid ili obustavu dostupnosti Sajta. Kada besplatno koristite usluge Sajta, ne možete smatrati Gudmark Group d.o.o. odgovornom za standarde kvaliteta Sajta ili njegovu pogodnost za datu namenu ili za kvar ili prekid usluga Sajta ili aplikacija koje rade u njemu. Gudmark Group d.o.o. neće biti ni na koji način odgovorna za direktne, indirektne ili posledične štete, troškove ili gubitak profita vezan za mogućnost korišćenja, odnosno stvarno korišćenje Sajta.

Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima koje održavaju treća lica. Gudmark Group d.o.o. neće aktivno pratiti njihov sadržaj, niti će biti odgovorna za tačnost i sadržaj bilo kakvih informacija koje su tu dostupne ili za funkcionalnost linkova. Klikom na reklame na Sajtu, možete preći na sajtove koje održavaju treća lica. Gudmark Group d.o.o. neće biti odgovoran za postupke trećih lica, pružaoca usluga. Svaki operater će biti odgovoran za svoje poslovanje, marketing i materijal.

Kolačići

Ova veb-stranica koristi kolačiće kako bi Vam omogućila korisnički prilagođeno iskustvo. Za više informacija o kolačićima i podešavanju kolačića pogledajte ovde