select

Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti i Obaveštenje o kolačićima odnose se na zaštitu Vaših ličnih podataka koje privredno društvo Gudmark Group d.o.o. Šabac prikuplja preko gudmarkgroup.com veb-stranice.

Veb-stranicom gudmarkgroup.com upravlja isključivo privredno društvo Gudmark Group doo Šabac, MB: 20726903, PIB: 107026430, sa sedištem na adresi Hajduk Veljkova bb u Šapcu, čiji je zakonski zastupnik direktor Đoka Janjušević.

Termini poput „mi“, „nas/nama/naš“, „kompanija“, „rukovalac/obrađivač“, koji se koriste u ovoj Politici privatnosti, Obaveštenju o kolačićima i Obrascima informisanog pristanka sa pratećim obevaštenjima, podrazumevaju isključivo privredno društvo Gudmark Group doo Šabac. Naš softver može sadržati linkove ka drugim veb-stranicama, ali mi ne odgovaramo za politike privatnosti ili sadržaje tih veb-stranica.

Privredno društvo Gudmark Group doo Šabac je posvećeno zaštiti privatnosti svih korisnika ove veb-stranice i zaštiti Vaših ličnih podataka. Ovom Politikom privatnosti, Obaveštenjem o kolačićima, kao i Obrascima informisanog pristanka sa pratećim obaveštenjima koji će Vam biti ponuđeni ukoliko nam se obratite preko odgovarajućih sekcija, pomažemo Vam da razumete na koji način prikupljamo Vaše podatke, kako i zašto ih koristimo i koja su Vaša prava po tom osnovu.

Svako korišćenje veb-stranice gudmarkgroup.com podleže uslovima i pravilima definisanim u nastavku.

Korišćenjem ove veb-stranice i davanjem svojih ličnih podataka kroz Obrasce o informisanom pristanku sa pratećim obaveštenjima, prihvatate našu Politiku privatnosti kao i Obaveštenje o kolačićima i izražavate svoju saglasnost da prikupljamo i obrađujemo Vaše lične podatke kako je opisano u ovoj Politici privatnosti, Obaveštenju o kolačićima i Obrascima informisanog pristanka sa pratećim obaveštenjima.

Ako se ne slažete sa uslovima naše Politike privatnosti i Obaveštenja o kolačićima, predlažemo da ne koristite dalje našu veb-stranicu i da nam ne dostavljate Vaše lične podatke.

Ova Politika privatnosti i Obaveštenje o kolačićima daju odgovore na sledeća pitanja:

 • Šta su podaci o ličnosti i obrada podataka o ličnosti?
 • Koje podatke o ličnosti mi prikupljamo i kako ih koristimo?
 • Kako štitimo Vaše lične podatke?
 • Koja su Vaša prava i kako da sa nama stupite u kontakt?
 • Na koji način će biti vršene izmene Politike privatnosti i Obaveštenja o kolačićima?
 • Kako funkcionišu kolačići koje koristimo (Obaveštenje o kolačićima)?

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti podrazumeva svaku radnju ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Prilikom pristupa korisnika, Gudmark Group doo Šabac preko svoje veb-stranice najpre dobija lične podatke koji predstavljaju digitalni otisak Vašeg računara. Digitalni otisak (digital footprint) je trag u vidu niza podataka koje ostavljate za sobom prilikom korišćenja interneta. To uključuje veb lokacije koje posećujete, poruke elektronske pošte koje šaljete i informacije koje predajete mrežnim servisima. Detaljnije o digitalnom otisku pogledajte u Obaveštenju o kolačićima. Podatke koji čine Vaš digitalni otisak prikupljamo na osnovu pristanka koji nam dajete u elektronskom obliku, potvrdnom radnjom odabira opcije „Prihvatam“, koja Vam je ponuđena uz obaveštenje o korišćenju kolačića koje Vam predočavamo kroz pop-up prozor, neposredno po pristupu našoj veb-stranici.

Pored toga, kako bismo Vam omogućili korišćenje određenih funkcija ove veb-stranice i to: podnošenje zahteva za informaciju/upit upućen preko sekcije Kontakt, registracija pri sekciji Akademija, registracija pri sekciji Karijera, prikupljamo i sledeće Vaše lične podatke: ime i prezime, adresa elektronske pošte, broj telefona, datum i mesto rođenja (mesto, država), adresa prebivališta, zanimanje, vrsta i stepen stručne spreme, podaci o radnom iskustvu i osposobljenosti za obavljanje određenih poslova, naziv poslodavca i radnog mesta, fotografija. Ove podatke prikupljamo pomoću posebnih obrazaca- Obrazac informisanog pristanka sa obaveštenjem, koji će Vam biti ponuđeni prilikom odabira odgovarajuće sekcije.

Gudmark Group doo Šabac ne obrađuje posebne vrste podataka o ličnosti u smislu odredbe člana 17. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Takođe, Vaše podatke koje obrađujemo ne prosleđujemo trećim stranama, izvan sistema pripreme i uređivanja ove veb-stranice, niti ih prenosimo u druge države i međunarodne organizacije.

Lični podaci koje prikupljamo predstavljaju minimum potrebnih informacija i koriste se isključivo radi omogućavanja korisnički prilagođenog pristupa veb-stranici gudmarkgroup.com i postupanja po Vašim zahtevima.

Gudmark Group doo Šabac preduzima sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 87/18), ovom Politikom privatnosti, Obaveštenjem o kolačićima i Obrascima informisanog pristanka sa pratećim obaveštenjima. Vaši lični podaci su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa. Iz razloga bezbednosti, detaljnije informacije o načinu na koji čuvamo Vaše podatke možete dobiti na upit, elektronskom poštom na adresu: info@gudmarkgroup.com.

Lica čije lične podatke obrađujemo imaju sledeća prava:

 • Pravo na pristup shodno odredbi člana 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • Pravo na ispravku i dopunu shodno odredbi člana 29. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • Pravo na brisanje podataka o ličnosti shodno odredbi člana 30. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
 • Pravo na ograničenje obrade shodno odredbi člana 31. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • Pravo na obaveštenje u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka, kao i ograničenjem obrade, shodno odredbi člana 33. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ,
 • Pravo na prenosivost podataka shodno odredbi člana 36. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • Pravo da se na odnosno lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj, shodno odredbi člana 38. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Shodno odredbi člana 37. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku imate pravo da direktno Gudmark Group doo Šabac kao rukovaocu i obrađivaču Vaših ličnih podataka podnesete prigovor preko adrese Gudmark Group doo, Ul. Hajduk Veljkova bb, 15000 Šabac, Srbija, ili putem elektronske pošte na info@gudmarkgroup.com.

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, pripadaju Vam i sva druga prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a kome takođe možete podneti prigovor ako smatrate da je obrada Vaših podataka o izvršena suprotno odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Detaljnije o instituciji Poverenika i načinima na koje možete ostvarirti svoja prava informišite se na https://www.poverenik.rs/sr-yu/.

Vaše podatke čuvamo u elektronskom obliku i obrađujemo u trajanju od 5 godina ili dok za tim bude postojala realna i opravdana potreba. Gudmark Group doo Šabac periodično vrši provere evidencija prikupljenih ličnih podataka i blagovremeno briše one lične podatke za čijom obradom više ne postoji potreba.

Svoju saglasnost za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših ličnih podataka možete povući u svakom trenutku preko adrese Gudmark Group doo, Ul. Hajduk Veljkova bb, 15 000 Šabac, Srbija, ili putem elektronske pošte na info@gudmarkgroup.com. Na isti način nam se možete obratiti u slučaju da imate dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi sa prikupljanjem, obradom ili korišćenjem Vaših ličnih podataka od strane Gudmark Group doo Šabac.

Sadržaj Politike o privatnosti i Obaveštenja o kolačićima možemo promeniti u bilo koje vreme, bez prethodne najave i saglasnosti korisnika, s tim da će svaka promena biti objavljena na ovoj veb-stranici.

Obaveštenje o kolačićima

Veb-stranica gudmarkgroup.com koristi kolačiće da bi Vas razlikovala od ostalih korisnika naše veb- stranice. Ovo nam pomaže da Vam pružimo korisnički prilagođeno iskustvo kada pristupate našoj veb lokaciji kao i da poboljšamo našu veb-stranicu.

Kolačić (eng. „Cookie“) je mala datoteka sastavljena od slova i brojeva, informacija koju Vašem računaru šalje veb- stranica koju posetite. Kolačići obično čuvaju vaše postavke za odgovarajuću veb-stranicu, kao što su željeni jezik ili adresa, tako da prilikom ponovnog otvaranja iste veb-stranice internet pretraživač šalje nazad kolačiće koji pripadaju toj stranici, čime se omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Naše kolačiće čuvamo u Vašem pretraživaču ili na hard disku Vašeg računara što nam omogućava da zapamtimo Vaše preferencije prilikom korišćenja interneta.

Na ovaj način prikupljamo podatke koji čine Vaš digitalni otisak u smislu niza podataka koji kreirate tokom korišćenja Interneta. Taj niz uključuje veb lokacije koje posećujete, poruke elektronske pošte koje šaljete i informacije koje predajete mrežnim servisima. Primera radi, kada posetite veb lokaciju, veb server može da evidentira Vašu IP adresu, što identifikuje Vašeg dobavljača Internet usluga i vašu približnu lokaciju.

Naša veb-stranica, koristeći kolačiće, prikuplja sledeće podatke ovog tipa: IP adresa, pretraživač, domen, vreme pristupa, geopozicioniranje.

Postoji nekoliko vrsta kolačića:

 • Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se sa računara po zatvaranju internet pretraživača. Pomoću njih veb lokacije skladište privremene podatke, poput jedinstvenog identifikacionog broja sesije koji je dodeljen svakom posetiocu i omogućava mu da obavlja navigaciju po veb-sajtu ili identifikacije trenutno ulogovanog korisnika.
 • Stalni ili pripremljeni kolačići ostaju na računaru nakon zatvaranja programa internet pretraživača. Pomoću njih veb lokacije skladište podatke, poput stavki u korpici za kupovinu ili poželjnog prikaza proizvoda u vidu liste ili mreže (eng. „grid“).
  Stalni kolačići ostaće na računaru danima, mesecima, čak i godinama.
 • Kolačići prve strane dolaze sa veb lokacije koju gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića veb lokacije mogu da čuvaju podatke koje će ponovo koristiti prilikom sledeće posete toj veb lokaciji.
 • Kolačići treće strane dolaze sa reklama drugih veb lokacija (kao što su pop-up ili druge reklame) koje se nalaze na veb lokaciji koje gledate. Pomoću tih kolačića veb lokacije mogu da prate korišćenje Interneta u marketinške svrhe.

Naša veb-stranica koristi privremene i stalne kolačiće kao kolačiće prve strane i Google Analytica-u kao kolačić treće strane.

Jednom izjavljena saglasnost na upotrebu kolačića koje koristi naša veb-stranica važi 90 dana.

Izmenom postavki u Vašem pretraživaču možete da prihvatite ili odbijete kolačiće. Napominjemo međutim, da, ukoliko su kolačići onemogućeni, nećete moći da koristite sve interaktivne funkcije naše veb- stranice.

Budući da postoji nekoliko načina upravljanja kolačićima, predlažemo da preko uputstava za pretraživač koji koristite saznate više o tim funkcijama.

Ovo obaveštenje o kolačićima sastavni je deo Politike privatnosti privrednog društva Gudmark Group doo Šabac i može biti promenjeno u bilo koje vreme, bez prethodne najave i saglasnosti korisnika, s tim da će svaka promena biti objavljena na ovoj veb-stranici.

Kolačići

Ova veb-stranica koristi kolačiće kako bi Vam omogućila korisnički prilagođeno iskustvo. Za više informacija o kolačićima i podešavanju kolačića pogledajte ovde