select

Obrazac informisanog pristanka

Shodno članu 21. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 87/2018), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti lica koja apliciraju za zaposlenje, Gudmark Group d.o.o. Šabac, kao rukovalac i obrađivač podataka o ličnosti, daje sledeće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti:

Vaše lične podatke prikuplja i obrađuje privredno društvo Gudmark Group doo Šabac, MB: 20726903, PIB: 107026430, sa sedištem na adresi Hajduk Veljkova bb u Šapcu, čiji je zakonski zastupnik direktor Đoka Janjušević.

Vaše lične podatke prikupljamo na osnovu Vašeg informisanog pristanka, a koji pristanak nam dajete u elektronskoj formi, potvrdnom radnjom odabira opcije “Prihvatam” prilikom popunjavanja kontakt forme u sekciji Kontakt i slanja upita preko veb-stranice gudmarkgroup.com, a nakon što Vam kroz ovo obaveštenje pružimo sve potrebne informacije.

Od Vaših ličnih podataka prikupljamo sledeće: ime i prezime, adresa elektronske pošte, broj telefona, adresa prebivališta/ adresa za prijem pošte, a obrađujemo ih radi odgovora na Vaše upite, komunikacije sa Vama i obaveštavanja Vas.

Vaše podatke čuvamo u elektronskom obliku i obrađujemo u trajanju od 5 godina ili dok za tim bude postojala realna i opravdana potreba. Gudmark Group doo Šabac periodično vrši provere evidencija prikupljenih ličnih podataka i blagovremeno briše one lične podatke za čijom obradom više ne postoji potreba.

Gudmark Group doo Šabac preduzima sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 87/18) i Politikom privatnosti objavljenoj na veb-stranici gudmarkgroup.com koja se smatra sastavnim delom ovog obaveštenja i na čije ste uslove pristali korišćenjem naše veb-stranice i popunjavanjem kontakt forme.

Vaši lični podaci su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa. Iz razloga bezbednosti, detaljnije informacije o načinu na koji čuvamo Vaše podatke možete dobiti na upit, elektronskom poštom na adresu: info@gudmarkgroup.com.

Po osnovu obrade Vaših ličnih podataka, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 87/18), pripadaju Vam sledeća prava: pravo na pristup, pravo na ispravku i dopunu, pravo na brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo na obaveštenje u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka, kao i ograničenjem obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo da se na odnosno lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Shodno odredbi člana 37. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 87/18), u svakom trenutku imate pravo da direktno Gudmark Group doo Šabac kao rukovaocu i obrađivaču Vaših ličnih podataka podnesete prigovor preko adrese Gudmark Group doo, Ul. Hajduk Veljkova bb, 15000 Šabac, Srbija, ili putem elektronske pošte na info@gudmarkgroup.com.

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, pripadaju Vam i sva druga prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a kome takođe možete podneti prigovor ako smatrate da je obrada Vaših podataka o izvršena suprotno odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Svoju saglasnost za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših ličnih podataka možete povući u svakom trenutku preko adrese Gudmark Group doo, Ul. Hajduk Veljkova bb, 15 000 Šabac, Srbija, ili putem elektronske pošte na info@gudmarkgroup.com. Na isti način nam se možete obratiti u slučaju da imate dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi sa prikupljanjem, obradom ili korišćenjem Vaših ličnih podataka od strane Gudmark Group doo Šabac.

Đoka Janjušević, direktor
Gudmark Group d.o.o.
Hajduk Veljkova bb, 15000 Šabac, Srbija

Kolačići

Ova veb-stranica koristi kolačiće kako bi Vam omogućila korisnički prilagođeno iskustvo. Za više informacija o kolačićima i podešavanju kolačića pogledajte ovde